Backup gegevens waarnemingen

Switch language: English

Je kunt je waarnemingen vanuit de BirdRing app exporteren. De app maakt dan een bestand aan met een naam als BirdRing_Backup_datum.json. Dit bestand kun je delen (b.v. via e-mail), bewaren op je toestel of uploaden naar je favoriete online dienst zoals Google Drive, iCloud.

Je kunt het backupbestand uiteraard ook weer importeren. Dat kan op hetzelfde toestel, maar ook een ander toestel.Bij het importeren vraagt de app om het backupbestand te selecteren. Zorg dus dat het bestand toegankelijk is vanaf je toestel.

Bij het importeren worden eventueel bestaande waarnemingen niet verwijderd of overschreven. Uitzondering: als bij het importeren een waarneming al bestaat op het toestel, maar de waarneming uit de backup later is gewijzigd dan de waarneming op de toestel, dan wordt de waarneming op de toestel overschreven.

Het kunnen maken van een backup vergemakkelijkt de overgang naar een nieuw toestel, zelfs als je van Android overstapt naar een iPhone of andersom. Het geeft ook de mogelijkheid om BirdRing op verschillende toestellen te gebruiken, en toch een complete lijst waarnemingen te hebben op elk toestel.

N.B. Niet alle gegevens worden meegenomen in de backup. Zo zijn instellingen en accountgegevens uitgezonderd van de backup. De backup bevat alleen gegevens van alle individuele waarnemingen.