Wat is de bedoeling van BirdRing?

Switch language: English

Het primaire doel van BirdRing is het vereenvoudigen van administratieve handelingen rondom het vastleggen en doorgeven van waarnemingen van ge(kleur)ringde vogels. Daarmee bespaar je tijd, die je kunt besteden aan vaker buiten naar vogels kijken of aan andere leuke zaken.

BirdRing verlaagt zo de drempel, waardoor meer waarnemers meer waarnemingen zullen doorgeven. Bovendien wordt de kans op fouten kleiner, door controles in de app en omdat er minder gegevens worden overgetypt.

BirdRing bespaart ook tijd voor onderzoekers, die waarneemgegevens via een vaste structuur kunnen ontvangen en dan (semi)geautomatiseerd kunnen verwerken.

Alleen voor de Android versie, (nog) niet voor de iPhone versie:

En last, but not least: het is gewoon leuk, bijvoorbeeld het direct in de app kunnen raadplegen van de life history van ganzen die zijn geupload naar www.geese.org.