Backup gegevens waarnemingen

Je kunt je waarnemingen vanuit de BirdRing app exporteren. De app maakt dan een bestand aan met een naam als BirdRing_Backup_datum.json. Dit bestand kun je delen (b.v. via e-mail), bewaren op je toestel of uploaden naar je favoriete online dienst zoals Google Drive, iCloud.

Je kunt het backupbestand uiteraard ook weer importeren. Dat kan op hetzelfde toestel, maar ook een ander toestel.Bij het importeren vraagt de app om het backupbestand te selecteren. Zorg dus dat het bestand toegankelijk is vanaf je toestel.

Bij het importeren worden eventueel bestaande waarnemingen niet verwijderd of overschreven. Uitzondering: als bij het importeren een waarneming al bestaat op het toestel, maar de waarneming uit de backup later is gewijzigd dan de waarneming op de toestel, dan wordt de waarneming op de toestel overschreven.

Het kunnen maken van een backup vergemakkelijkt de overgang naar een nieuw toestel, zelfs als je van Android overstapt naar een iPhone of andersom. Het geeft ook de mogelijkheid om BirdRing op verschillende toestellen te gebruiken, en toch een complete lijst waarnemingen te hebben op elk toestel.

N.B. Niet alle gegevens worden meegenomen in de backup. Zo zijn instellingen en accountgegevens uitgezonderd van de backup. De backup bevat alleen gegevens van alle individuele waarnemingen.

Offline gebieden

Deze pagina is alleen bestemd voor de Android versie, (nog) niet voor de iOS versie.

BirdRing gebruikt Google Maps voor het tonen van een kaart. Dit werkt echter alleen als er een internetverbinding beschikbaar is. Om ook een kaart te kunnen gebruiken zonder internetverbinding, kan BirdRing bestanden met kaarten gebruiken die je vooraf op je toestel hebt gezet.

Je kunt het gebruik van offline kaarten activeren in het BirdRing menu: tap de drie stippen rechtsboven op het scherm en kies dan Instellingen. Je kunt dan een kaart downloaden van het land van je keuze. Je kunt ook meerdere kaarten downloaden. Kaarten van sommige landen kunnen flink wat ruimte innemen op je telefoon of tablet. Voor grotere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, kun kiezen om kleinere regionale kaarten te downloaden.

De kaarten zijn gebaseerd op OpenStreetMap in het MapsForge formaat.

Aanvulling augustus 2021:
In nieuwere Androidversies is het gebruiken van bestanden die zijn opgeslagen op de telefoon aangepast. Het doel daarvan is het verbeteren van de privacy: voorkomen dat apps zomaar alle bestanden op de telefoon kunnen bekijken.

Binnenkort moeten alle Android apps in de Google Play Store aangepast zijn aan nieuwe beveiligingseisen. Dat betekent dat BirdRing geen gebruik meer kan maken van kaartbestanden die eerder zijn gedownload met oudere versies van BirdRing.

Om offline kaartbestanden te gebruiken, moet je nu in BirdRing (bij instellingen) een folder (directory) kiezen voor kaartbestanden. Die folder mag om beveiligingsredenen vanaf Android versie 10 niet de Downloads folder zijn, maar je kunt wel een subfolder maken zoals Downloads/BirdRing of Downloads/maps. Je kunt ook een folder op een andere locatie maken of een bestaande folder kiezen. En je kunt desgewenst bestaande .map bestanden verplaatsen naar deze nieuwe folder. Opnieuw downloaden vanuit BirdRing kan uiteraard ook, dan is het kaartmateriaal weer helemaal up-to-date.

Tip: kaartbestanden kunnen relatief veel ruimte innemen op je telefoon. Daarom, als je ook andere apps hebt die dezelfde OSM MapsForge map bestanden gebruiken, gebruik dan dezelfde folder voor kaartbestanden in al die apps. Dat kan (vanaf maart 2022) bijvoorbeeld ook met de AviNest app.

Wat is de SpotFinder

Deze pagina is alleen bestemd voor de Android versie, (nog) niet voor de iOS versie.

Heb je dat ook wel eens? Dat je in een onbekende omgeving even een of twee uurtjes vrij hebt, en zin om ringen af te lezen? Maar waar ga je zoeken?

Met de BirdRing SpotFinder kun je nu ontdekken waar goede plekken zijn om ringen af te lezen. De SpotFinder laat op een kaart zien waar welke soorten eerder zijn afgelezen.

Als je uitzoomt of de kaart verschuift, gebruik dan de refresh knop rechtsboven om nieuwe waarnemingen te tonen.

Je kunt ook filteren op een maand en/of een specifieke soort. Dan worden alleen de geselecteerde waarnemingen getoond op de kaart:

Als je een bepaalde spot hebt aangeklikt, kun je direct Google Maps starten (knop rechtsonder) om ernaartoe te navigeren:

Je kunt ook op een van de clusters klikken, om te zien welke soorten en aantallen op die spot zijn gezien:

Je kunt de SpotFinder starten via het menu (drie stipjes) rechtsboven op het startscherm van BirdRing.

Waarnemingen uit kwetsbare gebieden (bv broedkolonies) worden niet getoond. Neem contact op als u een kwetsbaar gebied wilt laten toevoegen.

Om deze dienst te leveren, maakt de SpotFinder beperkt gebruik van waarneemgegevens die zijn ingevoerd in BirdRing: alleen de soort, datum/tijd en locatie worden doorgegeven aan de SpotFinder en alleen als de gebruiker expliciet toestemming geeft. De SpotFinder heeft geen belang bij ringgegevens (die zijn alleen voor de ringer) of persoonlijke gegevens en die worden dan ook niet verzameld. Wie niet wil dat zijn waarneemgegevens door de SpotFinder worden verzameld, kan BirdRing gewoon blijven gebruiken, maar dan zonder SpotFinder.

Wat is BirdRing-RUG?

Deze pagina is alleen bestemd voor de Android versie, niet voor de iOS versie.

BirdRing-RUG is een uitgebreide versie van BirdRing, die speciaal is bedoeld voor waarnemers die kleurringen en metalen ringen aflezen voor wetenschappelijke projecten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). BirdRing-RUG maakt het mogelijk om soortspecifieke gegevens in te voeren die meer achtergrondkennis vragen, op dit moment alleen voor de grutto. Het csv-bestand kan geautomatiseerd worden verwerkt in de gruttodatabase van de RUG.

BirdRing-RUG kan geïnstalleerd worden naast BirdRing, beide apps beïnvloeden elkaar niet. Hier kunt u BirdRing-RUG downloaden:

Als u ook geïnteresseerd bent in een eigen variant (op maat) van BirdRing, neem dan contact met mij op.

Welke waarnemingen moet ik nog handmatig doorsturen?

Deze pagina is alleen bestemd voor de Android versie, (nog) niet voor de iOS versie.

Als BirdRing waarnemingen verstuurt naar aangesloten websites, dan worden die waarnemingen in de app niet meer getoond in vette tekst maar in normale tekst. Waarnemingen die na het uploaden (wolkje) nog steeds vet in de lijst staan, kunnen niet worden geüpload naar een website. Die waarnemingen moeten door de waarnemer zelf worden doorgestuurd door de waarnemer, bijvoorbeeld met behulp van de CSV bijlage.

De uploadstatus is ook te zien in de CSV bijlage, die BirdRing kan e-mailen: in de kolom “submittedToWebsite” is te zien welke waarnemingen wel en welke niet zijn geüpload door BirdRing.

Wat kan ik met BirdRing?

Met BirdRing kun je de waarnemingen eenvoudig vastleggen. BirdRing helpt je met de locatie, datum, tijd en het bepalen van de juiste ringcode. BirdRing voorkomt veelgemaakte fouten, zoals letters of kleuren die niet worden gebruikt. Je kunt waarnemingen e-mailen naar jezelf in csv (Excel) formaat.

Alleen voor de Android versie, (nog) niet voor de iOS versie:

Je kunt waarnemingen uploaden naar aangesloten websites en  BirdRing laat je ook direct de ‘life history’ zien van vogels die zijn geüpload naar aangesloten websistes.

birdring-functieafbeelding

Wat is de bedoeling van BirdRing?

Het primaire doel van BirdRing is het vereenvoudigen van administratieve handelingen rondom het vastleggen en doorgeven van waarnemingen van ge(kleur)ringde vogels. Daarmee bespaar je tijd, die je kunt besteden aan vaker buiten naar vogels kijken of aan andere leuke zaken.

BirdRing verlaagt zo de drempel, waardoor meer waarnemers meer waarnemingen zullen doorgeven. Bovendien wordt de kans op fouten kleiner, door controles in de app en omdat er minder gegevens worden overgetypt.

BirdRing bespaart ook tijd voor onderzoekers, die waarneemgegevens via een vaste structuur kunnen ontvangen en dan (semi)geautomatiseerd kunnen verwerken.

Alleen voor de Android versie, (nog) niet voor de iPhone versie:

En last, but not least: het is gewoon leuk, bijvoorbeeld het direct in de app kunnen raadplegen van de life history van ganzen die zijn geupload naar www.geese.org.

Hoe kies ik het juiste ringsysteem

BirdRing ondersteunt een aantal algemene en een aantal soortspecifieke ringsystemen. Bij het invoeren van een nieuwe waarneming wordt het invoerscherm voor het meestvoorkomende ringsysteem bij de soort getoond. Door te tikken op de naam van het ringsysteem, linksonder op het scherm, kun je een ander ringsysteem kiezen. Als geen van de getoonde ringsystemen bruikbaar is, kun je kiezen voor ‘Code invoer’. Je krijgt dan geen hulp maar wel alle vrijheid om een code in te voeren.

Waarnemingen doorgeven aan onderzoeker.

Als je BirdRing gebruikt, kun je op verschillende manieren waarnemingen doorgeven aan de onderzoeker:

 1. (Alleen nog voor de Android versie) Uploaden naar website: BirdRing is aangesloten op een aantal websites. Door op het wolkje (cloud) te klikken in het startscherm, worden geschikte waarnemingen verstuurd naar de juiste website. Je moet dan wel een account hebben bij die website en je accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) invoeren in BirdRing.
 2. Handmatig vanaf je computer: je zoekt op cr-birding.org waar je waarneming naar toe moet. Vaak is dat een e-mailadres. In zulke gevallen kun je de betreffende regels van de Excel bijlage van BirdRing meesturen. Sommige onderzoekers kunnen deze bijlage (semi-)geautomatiseerd verwerken. Dat bespaart hen tijd en voorkomt mogelijke fouten met overtypen van gegevens.

Hoe kan ik de CSV bijlage openen?

CSV staat voor Comma Separated Value. Het is een veelgebruikt formaat om gegevens tussen verschillende toepassingen uit te wisselen. Een CSV-bestand kan bijvoorbeeld worden bekeken en bewerkt met Microsoft Excel, Google Spreadsheets of LibreOffice Calc. BirdRing gebruikt een csv bestand om de waarneemgegevens te versturen via e-mail.

Bij het openen in Excel kan het voorkomen dat de gegevens allemaal “op een hoop” staan in kolom A, of dat de coördinaten bestaan uit gekke getallen. Dat wordt veroorzaakt door de regionale (Nederlandse) instellingen in Windows, die niet passen bij de internationale standaard die BirdRing volgt in het CSV-bestand.

Als je een BirdRing CSV bestand altijd direct in het juiste formaat wil afbeelden, heb je verschillende opties. Een optie is om daarvoor Google Spreadsheets te gebruiken. Een andere optie is om eenmalig de regionale instellingen in Windows als volgt aanpassen:

Ga naar het Control Panel (Configuratiescherm), en kies onder “Clock, Language en Region” voor “Change date, time or number formats”.

control-panel-region

Je krijgt dan dit venster (of de NL variant):

region-additional-settings

Kies dan voor Additional Settings zodat je in dit venster komt:

customise-format

In dit scherm moet je drie dingen aanpassen:

 • Decimal symbol: . (punt)
 • Digit grouping symbol: , (komma)
 • List separator: , (komma)

Klik vervolgens een paar keer op OK.

N.B. De wijzigingen worden pas actief in Excel, als je Excel eerst volledig afsluit en dan opnieuw start.

Waarom moet ik handmatig de locatie aangeven?

Op verzoek van een aantal onderzoekers wordt aan de waarnemer gevraagd om de exacte locatie van de waargenomen vogel aan te geven. In bepaalde situaties is het bijvoorbeeld van belang om te weten of de vogel aan de ene of andere kant van de weg is waargenomen.

Als je meerdere geringde vogels in een groep waarneemt, gebruik dan de knop “vorige” op het locatiescherm. Dit geeft de nieuwe waarneming exact dezelfde coördinaten als de vorige waarneming.

Er is een optie (zie instellingen, drie puntjes rechtsboven in het startscherm) om het verplicht kiezen van de locatie helemaal uit te zetten, zodat je waarnemingen nog sneller en makkelijker kunt invoeren. Elke waarneming krijgt dan de coördinaten van jouw eigen positie. Dat is meestal niet precies genoeg, maar in bepaalde omstandigheden kan snellere invoer belangrijker zijn dan meer precisie.

Hoe werken de favoriete soorten?

Je kunt in BirdRing je favoriete soorten instellen. Je hoeft dan niet steeds de naam van de soort in te typen. Als je een nieuwe waarneming maakt, kom je eerst in de favoriete soortenlijst. Je kunt soorten verwijderen als favoriet door het sterretje uit te zetten. Net zo, kun je in het zoekscherm (via vergrootglas) soorten toevoegen als favoriet door het sterretje aan te zetten.

Hoe werkt de naam van een gebied onder op het locatiescherm?

Als je op het locatiescherm de locatie van de vogel aangeeft, verschijnt er een rode ‘marker’. Gelijktijdig verschijnt er (soms) ook een gebiedsnaam of adres. Je kunt die tekst naar eigen inzicht wijzigen. De omschrijving wordt bewaard met de waarneming. Zo kun je snel zien waar je een bepaalde waarneming hebt gedaan.

Er zijn verschillende bronnen voor de omschrijving van het gebied. BirdRing bepaalt in deze volgorde welke omschrijving initieel wordt getoond:

 1. Met behulp van een zelflerende functie, gebaseerd op omschrijvingen die je zelf eerder hebt ingevoerd. Als een vervolgwaarneming binnen 500 meter van een zelf ingevoerde gebiedsnaam wordt gedaan, wordt die gebiedsnaam overgenomen. Als je de omschrijving dan aanpast, wordt er een nieuwe gebiedsnaam bewaard, gekoppeld aan de gps coördinaten van de huidige waarneming. Zo leert de app steeds beter hoe jouw favoriete gebieden heten en hoe de grenzen lopen.
 2. (Alleen voor de Android versie) Met behulp van de ‘Reverse Geocoding’ dienst van Google wordt op basis van de coördinaten een adres bepaald. Deze optie is niet op alle Android telefoons beschikbaar en werkt alleen als je verbinding hebt met internet.

Als tijdens het invoeren van een waarneming geen omschrijving van het gebied verschijnt (onderin het scherm), dan hebben bovenstaande opties geen omschrijving opgeleverd. Je kunt dan zelf handmatig een omschrijving toevoegen.

Wat betekent ‘vorige’ op het locatiescherm?

Deze pagina is alleen bestemd voor de Android versie, (nog) niet voor de iOS versie.

Met de knop ‘vorige’ op het locatiescherm gebruik je de exacte gps-coördinaten van de vorige waarneming ook voor deze waarneming. Dat is handig in het gebruik én het heeft nog een voordeel: dit is ook de manier om aan te geven dat meerdere geringde vogels tot dezelfde groep behoren. Bij het uploaden naar www.geese.org of verwerken door onderzoekers kunnen identieke coördinaten gebruikt worden om de vogels als groep vast te leggen.

Kan ik BirdRing gebruiken zonder internet?

Ja dat kan, BirdRing werkt grotendeels prima zonder verbinding met internet. Je hebt dus ook niet per se een simkaart nodig.

Voor de Android versie:

Je kunt vooraf met een WiFi verbinding een “offline kaart” downloaden.

Voor de iOS versie:

Er is (nog) geen offline kaart beschikbaar. Het aanwijzen van de locatie op een kaart gaat zonder internetverbindingmin of meer ‘blind’, omdat de kaart vaak niet zichtbaar is. Je ziet wel je eigen positie (blauwe stip).

Tip: als je nog een ander mobiel toestel hebt dat wel mobiel internet heeft, kun je waarschijnlijk een wifi hotspot activeren die het mogelijk maakt om internet te gebruiken vanaf je BirdRing toestel zonder simkaart.

Ik heb een idee hoe BirdRing nog beter kan worden.

Heel fijn als je je idee met mij wil delen. Als ik denk dat het idee nuttig is voor meer gebruikers van BirdRing, zet ik het op mijn ideeënlijst en ga ik het mogelijk een keer inbouwen. Veel van de huidige functies van BirdRing zijn ook op die manier ontstaan.

Je kunt mij bereiken via het e-mailadres bij de BirdRing app in de Google Play Store, via Twitter en via Facebook.

Privacy en machtigingen van de app.

BirdRing bekijkt of verzamelt geen persoonlijke gegevens. Punt.

Opmerkingen voor zowel de Android- als de iOSversie van de app:

 • BirdRing gebruikt de gps locatie van je toestel alleen om je de kaart van de omgeving te tonen en jouw positie op de kaart.
 • BirdRing gebruikt je e-mailadres alleen zodat je jezelf vanuit de app een e-mail kunt sturen met de gegevens van je waarnemingen.
 • BirdRing heeft een optie om gegevens van je vogelwaarnemingen te versturen naar een aantal websites.Je kunt de privacy policy van die websites bekijken als je daar een account aanmaakt. BirdRing verstuurt alleen gegevens naar websites waar je voor dat doel een account hebt aangemaakt.

Aanvullende opmerking die alleen de Androidversie van de app betreft:

 • BirdRing for Android heeft een optie om gegevens van je vogelwaarnemingen geheel anoniem te versturen naar de BirdRing SpotFinder database. Die gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens, maar alleen de soort, datum/tijd en locatie van de vogels die je hebt waargenomen.

In welke talen is BirdRing beschikbaar?

De Android versie van de BirdRing app is beschikbaar in 10 talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits (dankzij Christine Kowallik)
 • Frans (dankzij Alain Fossé)
 • Italiaans (dankzij Dimitri Marrone)
 • Spaans (dankzij Antonio Gutierrez, Carlos Gutiérrez en anderen)
 • Portugees (dankzij Hugo Lousa)
 • Zweeds (dankzij Niklas Liljebäck)
 • Fins (dankzij Tuomo Jaakkonen)
 • Noors (dankzij Håvard Husebø)
 • Ests (dankzij Triin Kaasiku)

De getoonde taal hangt af van de taalinstelling van de telefoon.

Aanvullend is in nog meer talen alleen de lijst met soortnamen vertaald:

 • Wetenschappelijk
 • Pools
 • Deens
 • Lithouws
 • Russisch
 • Tsjechisch
 • Slowaaks

De iOS versie van BirdRing is deels in het Engels en deels in de taal waarop de telefoon is ingesteld, voor zover die taal hierboven wordt genoemd.

Als je wilt helpen met vertalen, heel graag! Neem dan contact op.